• Προστασία δαπέδων από ανύψωση: Αποτρέπει την παγοποίηση του νερού κάτω από δάπεδο, που θα είχε ως αποτέλεσμα τη διαστολή του με συνέπεια την καταστροφή του δαπέδου.
  • Δάπεδα εισόδων: Αυξάνει την ασφάλεια, αποτρέποντας από ολισθηρό δάπεδο.
  • Κουφώματα θυρών: Προστατεύει την κατασκευή και αποτρέπει τις απώλειες ενέργειας από ανεπαρκές κλείσιμο των θυρών.

Γενικά
Το συνεχές κρύο σε ψυκτικούς θαλάμους, παγοπίστες και παρόμοιες κατασκευές δημιουργεί με την πάροδο του χρόνου μια σειρά από προβλήματα που βλάπτουν την κατασκευή, όπως την ανύψωση του δαπέδου λόγω πάγου, παγοποιήσεις, αποφράξεις σωληνώνεων κ.λπ. Τα συστήματα αντιπαγετικής προστασίας εσωτερικών χώρων αποτελούν μία αναγκαιότητα και ένα ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης ενσωματωμένο στο μπετόν, είναι η απάντηση. Η τεχνογνωσία Danfoss, η θέση μας στην αγορά και η εστίασή μας στην ποιότητα, θα σας εξασφαλίσουν μια αξιόπιστη προστασία των επενδύσεών σας.
 
Εφαρμογές
Ανύψωση λόγω πάγου συμβαίνει με την ύπαρξη νερού στο έδαφος, το οποίο όταν καταψυχθεί, διαστέλλεται, βλάπτοντας την κατασκευή από πάνω. Τα προβλήματα μπορεί να είναι αόρατα, όταν η κατασκευή είναι νέα, αλλά πάντα θα επιδεινωθεί χωρίς προστασία με κατάλληλα συστήματα. Η ανύψωση λόγω πάγου μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο της πλάκας, ζημιές στο σκελετό και τα θεμέλια και άνοδο κλίσης του δαπέδου (ακόμη και εώς 200mm ή περισσότερο), βλάβες σε κινητά ράφια, φθορά σε κινητήρες, κλίση σε ράφια αποθηκών και εξογκώματα στα πατώματα, που καθιστούν αδύνατη την ασφαλή και ακριβή τοποθέτηση παλετών στα ψηλά ράφια κ.λπ. Σχηματισμός πάγου που προκαλείται από τη συμπύκνωση θα εμφανιστεί σε κουφώματα και συχνά ανοιγόμενες πόρτες, ειδικά σε περιβάλλον με υγρασία. Έτσι οι πόρτες δεν θα κλείνουν καλά, δημιουργώντας απώλειες ενέργειας, αλλά και το ίδιο το πλαίσιο της πόρτας μπορεί να καταστραφεί, όταν ο πάγος απομακρύνεται χειροκίνητα. Επιπλέον, ολισθηρό δάπεδο στην πόρτα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.