ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οι αυτοματισμοί κτιρίων προσφέρουν ασφάλεια και μειωμένο κόστος λειτουργία και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων νεός κτηρίου. Σήμερα που η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια αποτελεί κύριο θέμα προβληματισμού και νομοθεσίας, οι αυτοματισμοί των κτηρίων αποκτούν σημαντική προτεραιότητα στον σχεδιασμό.
Οι αυτοματισμοί στα κτίρια σήμερα είναι δοκιμασμένες λύσεις για :
Την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης με την σωστή και αυτοματοποιημένη διαχείριση του Η/Μ εξοπλισμού
Την βελτιστοποίηση της λειτουργίας, την μείωση των βλαβών και κατά συνέπεια του κόστος λειτουργίας και συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού.
Την βελτιστοποίηση της ποιότητας διαβίωσης των ανθρώπων με την «έξυπνη» διαχείριση παραμέτρων όπως ο φωτισμός, η θερμοκρασία και η υγρασία του εσωτερικού αέρα κ.α.
Την ευκολία ελέγχου και λήψης δεδομένων από τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο.