Χαρακτηριστικά του συστήματος

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να συνδεθούν με το ηλεκτρικό δίκτυο. Εκτός αυτού όμως χρησιμοποιούνται και για μείωση του λογαριασμού της ΔΕΗ, καθώς μειώνουν και τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη, για προστασία από τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές που το ηλεκτρικό δίκτυο παρουσιάζει διαρκώς προβλήματα και για μείωση του κόστους χρήσης μιας γεννήτριας, αφού μείωνουν σημαντικά το χρόνο λειτουργίας και την κατανάλωση καυσίμων μιας γεννήτριας.